მისია

ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია (აფბა) არის არაკომერციული, არა პოლიტიკური არასამთავრობო ორგანიზაცია. მისი საქმიანობის ძირითად მისიას წარმოადგენს ეკონომიკური პოლიტიკის, საბანკო სისტემის, ბიზნეს გარემოს, ბიზნეს ეთიკის შესწავლა და კვლევა, მონიტორინგი და საკითხთა საჯარო აქტუალიზაცია. ასევე საგადასახადო, საფინანსო, სამეწარმეო და ეკონომიკური კანონმდებლობის ექსპერტიზის განხორციელება და რეკომენდაციების მომზადება.

ახალგაზრდა სპეციალისტთა აქტიური ჩართვა ეროვნული ეკონომიკის აღორძინებაში და მათი პროფესიული მომზადების ხელშეწყობა.